Administracja

Lp.

Administracja

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. administracyjnych tel. 74 6633400

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz

2

Petycje

[ pobierz ]

 

3

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

[ pobierz ]

[ pobierz]

 

Lp.

Rada Gminy Łagiewniki

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel. 74 6633413

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz