BHP przy nawożeniu i ochronie roślin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, jak ważne jest zachowanie zasad BHP podczas stosowania substancji

BHP przy nawożeniu i ochronie roślin

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina rolnikom, jak ważne jest zachowanie zasad BHP podczas stosowania substancji chemicznych w gospodarstwach  rolnych.

 

Groźne substancje

Największą i najczęściej stosowaną w rolnictwie grupą substancji chemicznych są pestycydy, wykazujące działanie owadobójcze, grzybobójcze i chwastobójcze. Stosując te substancje
w gospodarstwie, należy pamiętać, że niewłaściwe postępowanie z nimi, może powodować groźne zatrucia, a w konsekwencji powikłania.

Zaliczamy do nich:

 • zatrucia ostre – nagłe
 • przewlekłe – wynik kumulacji małych dawek pestycydów w organizmie
 • skutki odległe – wynikające z powolnego działania na gospodarkę hormonalną organizmu,
                             układ odpornościowy, a nawet zarodki (gdy kobieta jest w ciąży).

Niepokojące objawy

Co powinno zaniepokoić rolników w pierwszej fazie zatrucia? Są to objawy, powodowane działaniem narkotycznym, duszącym oraz żrącym substancji zawartych w środkach ochrony roślin. Ból gałek ocznych, przekrwienie spojówek, zwężenie źrenic, łzawienie, kaszel, duszności, uczucie ucisku
w klatce piersiowej, skurcze oskrzeli, zaburzenia oddychania, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ślinotok, zwolnienie akcji serca i spadek ciśnienia krwi.

W każdym z tych przypadków należy natychmiast wezwać lekarza!

 

Kto nie powinien pracować z tymi substancjami

Prace związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów mogą być wykonywane przez osoby pełnoletnie i zdrowe. Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, powinny zasięgnąć opinii lekarza, czy mogą kontaktować się z chemicznymi ŚOR.

 

Główne zasady BHP

Przy pracach związanych ze stosowaniem nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin, należy:

 • pamiętać o stosowaniu odzieży ochronnej lub specjalnie do tego celu przeznaczonej odzieży roboczej, a także sprzętu ochrony osobistej, tj. ubranie ochronne: czyste, wykonane ze ścisłej tkaniny lub nieprzemakalnego materiału (spodnie, bluza, kapelusz typu rybackiego, fartuch, kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe bez podszewki, osłony twarzy, okulary ochronne, półmaski lub maski, rękawice ochronne zakrywające przegub ręki, przeznaczone do prac ze środkami ochrony roślin oraz posiadające odpowiedni atest,
 • bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej
  do preparatu
 • nawozy mineralne, zwłaszcza pyliste, wysiewać w dni pogodne, bezwietrzne, przy średnich
  i niskich temperaturach dodatnich
 • przestrzegać okresów karencji - od terminu ostatniego zabiegu do terminy zbioru rośliny.

 

Zabronione jest:

 • przystąpienie do prac ze środkami ochrony roślin na czczo
 • przechowywanie środków ochrony roślin z artykułami spożywczymi, napojami, paszami dla zwierząt i płodami rolnymi
 • przechowywanie środków ochrony roślin w nieoryginalnych opakowaniach, zwyczajowo używanych do przechowywania żywności i butelkach po napojach
  • spożywanie alkoholu w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin, w dniu poprzedzającym oraz w dniu następnym po zabiegach.Lekceważenie tego zalecenia grozi poważnymi zatruciami.

 

PT KRUS Strzelin

Do opracowania artykułu wykorzystano jako materiały źródłowe broszury prewencyjne wydane przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

 • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
 • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.