Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łagiewniki

W dniu 22.07.2020 r. Wójt Gminy Łagiewniki – Jarosław Tyniec oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Łagiewniki podpisali umowy na dofinansowanie przez Gminę zadań inwestycyjnych i bieżących.

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach otrzymała z budżetu Gminy 200.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Sienicach otrzymała z budżetu Gminy 18.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Wielkiej otrzymała z budżetu Gminy 14.500 zł na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie otrzymała z budżetu Gminy 5.250 zł na dofinansowanie zakupu hełmów i radiostacji.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, dlatego Gmina Łagiewniki oprócz działań o charakterze interwencyjnym, stale inwestuje we wzrost poziomu bezpieczeństwa w gminie. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.