Informacja

Monitoring dostępnych środków unijnych, sporządzony przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

 

DODATKOWE INFORMACJE O ŚRODKACH KRAJOWYCH 07.05.2018r.

 

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program „ABSOLWENT”- zmiany w procedurach

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zostały wprowadzone zmiany do Procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  • zwiększenia, w ramach kosztów inwestycyjnych, wartości początkowej kosztów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do 10.000 zł,
  • rezygnacji ze stosowania, w ramach zawieranych przez PFRON umów o dofinansowanie, zabezpieczenia w postaci weksla in blanco,
  • wprowadzenia definicji „projektu rocznego” i „projektu wieloletniego”,
  • uszczegółowienia postanowień dotyczących dodatku motywacyjnego.

Zmienione zostały ponadto załączniki do procedur, w tym druk wniosku o dofinansowanie w ramach programu.

Tryb realizacji programu:

Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w BIP, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.

Wnioski składane będą w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

 

Link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/zmiany-w-procedurach-realizacji-pilotazowego-programu-absolwent/

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.