INFORMACJA - na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego.

INFORMACJA

Wójt Gminy Łagiewniki informuje, że od godz. 11:00 dnia 14.10.2020 r. na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z powyższym prosimy o monitorowanie na bieżąco sytuacji pogodowej i reagowanie na alerty ogólnopolskie i lokalne.

W przypadku zagrożenia powodziowego oraz gdy zaistnieje potrzeba pozyskania niezbędnego asortymentu, na przykład worków do zabezpieczenia posesji, należy zwracać się do Urzędu Gminy Łagiewniki pod nr tel. 695 906 010, 530 529 603.

 

Z up. Wójta Gminy Łagiewniki

Zastępca Wójta  

/~/ Jacek Mikus


ZARZĄDZENIE NR 66/2020 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Łagiewniki