Kolejne remonty dróg w gminie Łagiewniki

Wczoraj tj 29.06.2020r Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „ZURB” Andrzej Żurek & Elżbieta Żurek S.C. umowy na remonty dróg gminnych. Pierwsza na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolniki. Wartość umowy to kwota 426 482,89zł, w tym dofinansowanie w wysokości 319 862,00 zł. Środki zewnętrzne pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych . Druga na Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Radzików”. Wartość umowy to kwota 262 251,83 zł , w tym dofinansowanie w wysokości 100 800,00 zł. Środki zewnętrzne pochodzą z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego. Mamy nadzieję , że wyremontowane drogi w znaczący   sposób poprawią komfort życia mieszkańców lokalnych społeczności.