Komputery dla szkół z terenu Gminy Łagiewniki

Zdjęcie Wójta i dyrektorów szkół podstawowych

W dniu 27 października 2020 r. Gmina Łagiewniki dokonała przekazania zakupionego sprzętu komputerowego, w ramach programu ,,Zdalna szkoła plus”. W sumie zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem:
- Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach otrzymała 13 komputerów;
- Szkoła Podstawowa w Olesznej otrzymała 7 komputerów.
Szkoły będą odpowiedzialne za przekazanie sprzętu uczniom zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
Wartość projektu to ok. 55.000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%.
Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.