Niepewne plany inwestycyjne w Sieniawce.

     1 października przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Sieniawka, w sprawie budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 384 w tej miejscowości. Na zebraniu wiejskim przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz przedstawiciele biura projektów DROMOST SP. Z O.O. szczegółowo omówili warianty przebiegu planowanej obwodnicy w miejscowości Sieniawka. Ustalono wówczas, że zrealizowane zostaną:
- wiadukt nad drogą gminną (droga do cmentarza, działka nr 465),
- most na potoku „Krzywula”,
- drogi serwisowe łączące miejscowość Sieniawka i drogę gminną działka nr 475 (do zabudowań mieszkalnych: nr budynku 25 i nr budynku 26),
- zasugerowano przebieg ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 384 jadąc z Łagiewnik do Dzierżoniowa. Powyższe założenie motywowane jest dominującą zabudową wiejską (wieś Ratajno, wieś Sieniawka) po lewej stronie drogi wojewódzkiej. W miejscowości Sieniawka zaplanowano poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego przy projektowanej drodze serwisowej dla drogi gminnej nr 493 po lewej stronie i połączenie go z istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 384 w kierunku przystanku PKS. 10 października odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli gminy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Na spotkaniu DSDiK przedstawiciele gminy dowiedzieli się, że względu na brak środków i konieczność cięcia kosztów, nie zostaną zrealizowane wiadukt nad drogą gminną i ciąg pieszo-rowerowy. Oznacza to, iż służby cmentarne, kondukty pogrzebowe, zamiast przemieszczać się po wiadukcie, będą musiały przechodzić przez obwodnicę. Ponadto ma zostać obniżona kategoria drogi, co wiąże się z tym, iż zamiast dużego poszerzenia pasów i wybudowania pobocza, droga będzie węższa niż zakładano, a pobocza jedynie utwardzone. – To rozwiązanie polegające na skrzyżowaniu wąskiej drogi prowadzącej na cmentarz z obwodnicą jest absurdalne. Będziemy, jako gmina, pisać wnioski o realizację zadań zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, zwłaszcza o wybudowanie wiaduktu – zaznacza Janusz Szpot, wójt gminy Łagiewniki.

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.