Nowe nakładki asfaltowe.

     W ramach bieżących robót remontowych na drogach gminnych, utwardzone zostały odcinki w Ratajnie, Janczowicach, Radzikowie. Nową nakładkę asfaltową wykonano na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Sieniawce do tablicy oznaczającej koniec miejscowości Janczowice. Na to wspólne, wykonywane w ramach porozumienia pomiędzy gminą Łagiewniki a starostwem powiatowym zadanie, gmina wydała 250.000 PLN, a starostwo 350.000 PLN.

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.