Nowy wóz strażacki dla OSP Łagiewniki

Wóz strażacki OSP Łagiewniki

3 listopada 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach stał się posiadaczem nowego samochodu pożarniczego IVECO. Ale wróćmy do początku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło doposażyć jednostki OSP w nowe samochody pożarnicze. Samorządy zaczęły starać się o pozyskanie środków na samochody. Prezes OSP Łagiewniki dh Rafał Hołyński bardzo starał się od wielu lat o pozyskanie średniego samochodu pożarniczego. Łagiewniki położone na skrzyżowaniu dróg krajowych a z tym związana duża ilość zdarzeń drogowych wymagała pozyskania nowego niezawodnego sprzętu szczególnie do ratownictwa drogowego. Wiele rozmów Wójta p. Jarosława Tyńca z ministrem Michałem Dworczykiem zaowocowała, że 28 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu zakupu nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach. Dużą wkład w otrzymaniu środków finansowych miał Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Dzierżoniowie dh. Dariusa Gortych. To był początek o pozyskanie środków. Całkowity koszt samochodu wynosi 772 000,00 zł, w tym 275 000,00 zł dotacji budżetowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 285 000,00 zł w ramach rezerwy celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 200 000,00 zł z dotacji Gminy Łagiewniki, którą wójt zagwarantował oraz 12 tys. od naszych miejscowych przedsiębiorców i mieszkańców. W zbiórkę pieniędzy zaangażowali się wszyscy a ks. Grzegorz Staniewski jest najlepszym tego przykładem. Ogłosił zbiórkę a strażacy do puszek po mszach zbierali pieniądze. Udało się. We wtorek 3 listopada 2020 mogliśmy zobaczyć efekt naszych starań. Samochód dotarł do Łagiewnik. Witali go strażacy z Łagiewnik, Sienic, Jaźwiny, Ligoty Wielkiej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy w władze gminy na czele z Jarosławem Tyńcem Wójtem Gminy Łagiewniki ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem. Pośród witających samochód gości był poseł na sejm RP Marcin Gwoźdź, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Dzierżoniowie dh. Dariusz Gortych, burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski. Przemowy prezesa OSP Łagiewniki oraz gości, pokaz wyposażenia samochodu po remizą zakończyły skromne z powodu pandemii uroczystości. Dodam, że posiadany samochód ratownictwa technicznego MERCEDES użytkowany przez OSP Łagiewniki został przekazany na wyposażenie OSP Sienice. Kluczyki do samochodu przekazał wójt Jarosław Tyniec na ręce Naczelnika OSP Sienice dh Andrzeja Szemitko.

Tadeusz Szot