Odpady komunalne (Śmieci)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, która będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Zgodnie z art. 24 e ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2017.328 t.j.) Wójt Gminy Łagiewniki zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie BiP.

Informacja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

 

Decyzja

Informacja - tabelka dla GMINY

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

 


 

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż w związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 listopada 2016 r. uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:

- Obowiązująca Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

WAŻNE TELEFONY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Urząd Gminy Łagiewniki:

748939316 wew. 109 - wszelkie reklamacje, zgłoszenia braku wywozu, wywóz nieterminowy, informacje dotyczące np. segregacji, zasad nowego systemu, informacje o wywozie itp.

748939316 wew. 126 – sprawy deklaracji, zmiany danych w deklaracjach, bloczki na opłatę,

748939316 wew.105 – sprawy opłat, nadpłat, upomnień, windykacji.

Firma zajmująca się wywozem śmieci na terenie Gminy Łagiewniki od 01 stycznia 2014 roku:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach ul. Słowiańska 13, tel. 74 8939364, fax. 74 8940092, e-mail: sekretariat@zuk-lagiewniki.pl

http://www.zuk-lagiewniki.pl