MPZP Janczowice 1,7 ha

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części przysiółka Janczowice, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXVIII/202/01 z dnia 27.12.2001r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.03.2002r. nr 26 poz. 680

Rysunki

Insert alternative text here