MPZP Łagiewniki

Uchwała nr XV/116/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie

Rysunki

Insert alternative text here