MPZP Łagiewniki

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki wraz z częścią gruntów wsi Przystronie, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXX/217/2002 z dnia 29.04.2002r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.08.2002r. nr 177 poz. 2567

Rysunki

Insert alternative text here