MPZP Łagiewniki- 1 zmiana

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie, zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXXI/256/06 z dnia 09.08.2006r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2006r. nr 206 poz. 3008

Rysunki

Insert alternative text here