MPZP Łagiewniki- 2 zmiana

UCHWAŁA NR XV/85/07 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28-grudnia-2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz czesci gruntów wsi Przystronie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 58/2008 z dnia 3 marca 2008r. poz.751.

Rysunki

Insert alternative text here