MPZP Łagiewniki- 3 zmiana

UCHWAŁA NR XXV/157/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr

Pliki

Rysunki

Insert alternative text here