MPZP Ligota Wielka

Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Wielka

Rysunki

Insert alternative text here