MPZP Trzebnik

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 1/6 i 1/7 AM5 położonych w obrębie Trzebnik, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXIV/217/05 z dnia 28.09.2005r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.12.2005r. nr 261 poz. 4602

Rysunki

Insert alternative text here