Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na wniosek Wójta Gminy Łagiewniki Jarosława Tyńca odbyło się w poniedziałek w Urzędzie Gminy posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poświęcone było m.in. ocenie stanu i działań podejmowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa w stanie zagrożenia powodziowego oraz epidemicznego. Zwołane zostało w związku z zagrożeniem powodziowym, wynikającym z kilkudniowych intensywnych opadów deszczu. Omówiono działania podjęte przez poszczególne jednostki działające na terenie gminy. Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i OSP Janusz Jaworski przedstawił również wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Kierownik Posterunku Policji w Łagiewnikach asp. sztab. Adam Antoszczak przekazał bieżące informacje dotyczące działań Policji w kontekście zagrożenia epidemiologicznego. O bieżącej sytuacji na terenie Gminy będziemy Państwa informować.

Wójt Gminy Łagiewniki

/-/ Jarosław Tyniec