Program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” nadal trwa!

Logo Ministerstwo Sportu

 

Trwa konkurs "Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO" realizowany w ramach "Sportowych Wakacji+". Konkurs odbywa się w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r.

 

W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie może być też przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, które w ramach podstawowej działalności statutowej mają zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej: związków stowarzyszeń, stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Polski.

 

Podstawowe wymagania:

-obóz musi trwać co najmniej 10 następujących po sobie dni kalendarzowych;
- musi mieć charakter sportowy, a zajęcia stricte sportowe powinny być realizowane co najmniej 2 godziny dziennie.

 

Organizacja może uzyskać wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł na 1 uczestnika obozu. Dofinansowanie przeznaczone jest na następujące kategorie wydatków: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników obozu.

 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu na stronie internetowej Fundacji LOTTO: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/ 

 

W przypadku wątpliwości kontakt mailowego z osobami odpowiedzialnymi za Program:

  • Hanna Bator – koordynator programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, e-mail: hbator@fundacjalotto.pl
  • Agnieszka Lelińska – starszy specjalista programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”, e-mail: alelinska@fundacjalotto.pl, nr tel. +48 573 330 011

 

Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Link: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto-nadal-trwa