Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2020 roku

 

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 2273/VI/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2020 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

 

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/WROW/Dzial_Rolnictwa/2020_PP_dokumenty/Uchwala_nr_2273-VI-20_z_29_czerwca_2020r.pdf