Urząd Gminy Łagiewniki – nowe zasady pracy i obsługi klienta od 5 listopada 2020r.

COVID-19

Urząd Gminy Łagiewniki – nowe zasady pracy i obsługi klienta od 5 listopada 2020r.

 

Zgodnie z zapowiedzią ze strony rządu, ukazało się rozporządzenie dotyczące administracji samorządowej, w którym jest mowa o zasadach funkcjonowania urzędów i jednostek organizacyjnych w czasie epidemii koronawirusa.

Rozporządzenie wprowadziło pracę zdalną w instytucjach samorządowych, jednocześnie jednak upoważniło wójtów, burmistrzów i starostów do ustalenia konkretnych rozwiązań organizacyjnych w sprawach bieżącej obsługi mieszkańców.

Na podstawie rządowych przepisów oraz dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19, Urząd Gminy Łagiewniki przechodzi na zdalną obsługę klienta. Pracujemy
w sposób ciągły i mieszkańcy Gminy mogą załatwić wszystkie sprawy.

Od 5 listopada zmienia się sposób obsługi klienta, który zgodnie z rządowymi zaleceniami, odbywa się
w formie korespondencji tradycyjnej, elektronicznej i telefonicznej.

 

W Urzędzie Gminy Łagiewniki można załatwić sprawy:

 1. osobiście poprzez wrzucenie przesyłki odpowiednio oznaczonej (np. w zamkniętej kopercie)
  do udostępnionej urny na korespondencję, zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy Łagiewniki,
  ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki - na parterze przed wejściem.
 2. osobiście w przypadku spraw niecierpiących zwłoki lub wymagających osobistej obecności interesantów, po umówieniu terminu wizyty, za pomocą środków do komunikacji na odległość, w godzinach pracy Urzędu tj.:
  1. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 7:30 do godz. 15:00,
  2. w środy w godz.: 07:30 – 15:00,
  3. w piątki w godz.: 07:30 – 14:00.
 3. obsługa osobista, o której mowa w pkt 2, będzie odbywać się po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie w wyznaczonym miejscu obsługi zlokalizowanym przy Biurze Obsługi Klienta.

 

Urząd Stanu Cywilnego – funkcjonuje zgodnie z godzinami pracy Urzędu Gminy.

Osobiście przyjmowane będą wyłącznie sprawy pilne:  tj. rejestracja zgonów

Wszelkie inne sprawy po umówieniu telefonicznym pod numerem nr 74 66 33 423.

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste – funkcjonuje zgodnie z godzinami pracy Urzędu Gminy -bezpośrednia obsługa klienta odbywa się w dniach:

poniedziałek od 7.30  14.30

środa od 7.30  15.00 

po uprzedniej rejestracji telefonicznej 74 66 33 428

 

W sprawach pilnych skarg i wniosków mieszkańcy proszeni są o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania z Wójtem Gminy Łagiewniki.

tel. 74 89 39 455
fax: 74 89 40 130
e-mail: gmina@lagiewniki.pl
Skrytka ePUAP:
/kn6tnt963c/skrytka

 

Interesantom zapewnia się dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk. Zastrzega się prawo do odmowy obsługi interesantów nieposiadających masek ochronnych lub niestosujących się do obowiązku dezynfekcji rąk.

 

                                                       Wójt Gminy Łagiewniki

                                                        /-/ Jarosław Tyniec

 

 

 

WYKAZ TELEFONÓW UG ŁAGIEWNIKI

  

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Sekretariat

Stanowisko ds. administracyjnych

Joanna Gołuch

Katarzyna Ziętek

74 89 39 455

74 66 33 400

Skarbnik Gminy

Jolanta Piasecka - Kozyra

74 66 33 404

Zastępca Skarbnika

Jolanta Budkiewicz

74 66 33 420

Stanowisko ds. rachunkowości podatkowej

Alicja Zielińska – Suchodolska

74 66 33 405

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Anna Jesiołowska

74 66 33 426

Stanowisko ds. płac

Ewa Kamińska

74 66 33 432

Stanowisko ds. środków transportowych

Ewelina Czajka

74 66 33 406

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Alicja Owidzka-Wypych

Joanna Matusiak

74 66 33 406

Stanowisko ds. finansowych

Wioletta Łoś

74 66 33 426

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Gaweł

74 66 33 423

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Ewelina Wolak

74 66 33 428

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Tadeusz Szot

74 66 33 415

Stanowisko ds. obrony cywilnej i OSP

Janusz Jaworski

74 66 33 422

Kierownik RiOŚ

Zenon Bodziak

74 66 33 409

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki odpadami

Justyna Radwańska-Szot

74 66 33 434

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomości

Katarzyna Iwaszkiewicz-Kramek

74 66 33 410

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Bogdan Ilecki

74 66 33 434

Kierownik BGKMiD

Antoni Buczak

74 66 33 416

Stanowisko ds. budownictwa

Kamila Kuriata

74 66 33 418

Stanowisko ds. inwestycji

Małgorzata Stępnik

74 66 33 419

Stanowisko ds. mienia i gospodarki komunalnej , MPZP

Waldemar Kuli

74 66 33 417

Stanowisko ds. obsługi biura rady

Aneta Tyniec

74 66 33 413

Stanowisko ds. obsługi klienta i archiwum

Marta Kapłon

74 66 33 401

Stanowisko ds. informatyki

Wiesław Ciećwierz

74 66 33 407

Stanowisko ds. oświaty i polityki społecznej

Karolina Kopryna

74 66 33 411

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych

Alicja Jałowiec – Polewczyk

74 66 33 408

 

 

 

 

                                                       

 

Wnioski i druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łagiewniki bądź na stronie internetowej: http://bip.lagiewniki.pl/m,19837,druki-do-pobrania.html