Wójt Gminy Łagiewniki uprzejmie informuje, iż w dniu 24 i 31 grudnia 2020 r. Urząd będzie nieczynny.

Powyższe dni   wskazane zostały jako dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Urzędu  w zamian za święta przypadające

w dniu 15 sierpnia i   26 grudnia 2020 r. na podstawie   art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

 

                                                                                               Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                     Jarosław Tyniec