MPZP Trzebnik

MPZP Trzebnik

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 1/6 i 1/7 AM5 położonych w obrębie Trzebnik, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXIV/217/05 z dnia 28.09.2005r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.12.2005r. nr 261 poz. 4602

MPZP Łagiewniki

MPZP Łagiewniki

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki wraz z częścią gruntów wsi Przystronie, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXX/217/2002 z dnia 29.04.2002r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.08.2002r. nr 177 poz. 2567

MPZP Łagiewniki- 1 zmiana

MPZP Łagiewniki- 1 zmiana

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie, zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXXI/256/06 z dnia 09.08.2006r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2006r. nr 206 poz. 3008

MPZP Łagiewniki- 2 zmiana

MPZP Łagiewniki- 2 zmiana

UCHWAŁA NR XV/85/07 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28-grudnia-2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz czesci gruntów wsi Przystronie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 58/2008 z dnia 3 marca 2008r. poz.751.

MPZP Łagiewniki- 3 zmiana

MPZP Łagiewniki- 3 zmiana

UCHWAŁA NR XXV/157/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr

MPZP Łagiewniki

MPZP Łagiewniki

Uchwała nr XV/116/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie

MPZP Łagiewniki

MPZP Łagiewniki

UCHWAŁA NR XXXI/230/17 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część B

MPZP Ligota Wielka

MPZP Ligota Wielka

Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Wielka

MPZP Słupice

MPZP Słupice

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2.07.2015r. poz. 2852 

MPZP Janczowice 1,7 ha

MPZP Janczowice 1,7 ha

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części przysiółka Janczowice, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XXVIII/202/01 z dnia 27.12.2001r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.03.2002r. nr 26 poz. 680