Administracja

 

Lp.

Administracja

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. administracyjnych tel. 74 6633400

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz

2

Petycje

[ pobierz ]

 

3

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

[ pobierz ]

[ pobierz]

4

Potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy

[ pobierz ]

[ pobierz ]

 

 

Lp.

Referat Finansów i Księgowości

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna –  Inspektor ds. wymiaru podatków - tel. 74 6633426

1 Podatek rolny od osób fizycznych [pobierz]  
2 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych [pobierz]  
3 Podatek leśny od osób fizycznych [pobierz]  

4

Zwolnienie i ulgi ustawowe w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów lub objęcia w trwałe zagospodarowanie

[pobierz]

 
5 Umorzenie należności podatkowych [pobierz]  
6 Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty spłaty należności podatkowych [pobierz]  
7 Podatek od nieruchomości od osób prawnych [pobierz]  
8 Podatek rolny od osób prawnych [pobierz]  
9 Podatek leśny od osób prawnych [pobierz]  

 

Lp.

Rada Gminy Łagiewniki

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Inspektor ds. obsługi Biura Rady tel. 74 6633413

1

Zasady przyjmowania skarg i wniosków

[ pobierz ]

[ pobierz

 

Lp.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Karta usług

Dokumenty do pobrania

Osoba odpowiedzialna – Kierownik RiOŚ - tel. 74 6633409

1

Potwierdzanie umów dzierżawy w urzędzie

[ pobierz ]

[ pobierz