Korekta harmonogramu odbioru odpadów na 2020 rok.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach, informuje że w udostępnionym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok błędnie określono termin odbioru odpadów segregowanych (papier, szkoło, metale i tworzywa sztuczne) oraz odpadów ulegających biodegradacji w miesiącu lutym. W związku z powyższym skorygowano termin odbioru odpadów na prawidłowy. 

Korekta harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2020

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.