Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

W związku z kontynuowaniem przez Powiat Dzierżoniowski w 2019 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wskazanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 - art. 8 a ust. 4 ) udostępniamy poniżej

Listy Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa