Oficjalne otwarcie drogi w Sokolnikach

Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec przecinający wstęgę

 W listopadzie miało miejsce oficjalne otwarcie drogi w Sokolnikach. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Minister Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa  oraz Radny Rady Gminy Łagiewniki Dariusz Gadawski.

 Zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolniki,  dofinansowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość  zadania zamknęła się kwotą 428 942,89 zł, z czego wartość dofinansowania to kwota 319 882,33 zł. Zakres prac obejmował m.in.: karczowanie krzewów, ścinka poboczy, czyszczenie rowów i przepustów,  w części wymiana obustronna krawężników, w części wymiana jednostronna obrzeży chodnikowych, ułożenie nowej warstwy ścieralnej z masy asfaltowej  na długości 800 mb, remont chodnika  na długości 447 mb, wykonanie poboczy , wymiana wysięgników i opraw oświetlenia drogowego na nowe typu LED – 17 szt. oraz mechaniczne malowanie linii krawędziowych. Mamy nadzieję , że długo oczekiwana inwestycja przyczyni się w znacznej mierze do poprawy komfortu życia mieszkańców Naszej Gminy.