Gmina Łagiewniki w 2023 roku przystąpiła do programu „GIMNASTYKA DLA ZDROWIA” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łagiewniki, 03.07.2023

 

Informacja

 

Gmina Łagiewniki  w 2023 roku przystąpiła do programu „GIMNASTYKA DLA ZDROWIA” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Program poprzez realizację dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych, ma zachęcać dzieci do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.

W roku 2023 do programu została zakwalifikowana jedna grupa z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

0
0