Zagospodarowanie przestrzenne

 

Geoportal


Studium Gminy 2019

Uchwała

Rysunek

 


Uchwała nr XXI/130/20 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łagiewniki


 

MPZP Janczowice

Uchwała

Rysunek


MPZP Jaźwina

Uchwała

Rysunek


MPZP Ligota Wielka

Uchwała

Rysunek

MPZP Ligota Wielka zmiana 2015

Uchwała

Rysunek

MPZP Ligota Wielka zmiana 2022

Uchwała

Rysunek

 


MPZP Łagiewniki 2002

Uchwała

Rysunek 1:2000

Rysunek 1:5000


MPZP Łagiewniki 2006 I zmiana

Uchwała

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3


MPZP Łagiewniki 2008 II zmiana

Uchwała

Rysunek


MPZP Łagiewniki 2008 III zmiana

Uchwała

Rysunek


MPZP Łagiewniki 2015

Uchwała

Rysunek 1A

Rysunek 1B

 


MPZP Łagiewniki część A 2016

Uchwała

Rysunek 1A

Rysunek 1B


MPZP Łagiewniki część B 2017

Uchwała

Rysunek


MPZP Łagiewniki część C 2018

Uchwała

Rysunek


MPZP Łagiewniki Południowe 2020

Uchwała

Rysunek


MPZP Młynica 2004

Uchwała

Rysunek


MPZP Młynica 2015

Uchwała

Rysunek


MPZP Oleszna 2015

Uchwała

Rysunek


MPZP Oleszna 2018

Uchwała

Rysunek


MPZP Przystronie 2016

Uchwała

Rysunek


MPZP Radzików 2016

Uchwała

Rysunek


MPZP Ratajno 2015

Uchwała

Rysunek


MPZP Sieniawka 2015

Uchwała

Rysunek


MPZP Sieniawka zmiana 2017

Uchwała

Rysunek


MPZP Sienice 2016

Uchwała

Rysunek


MPZP Słupice 2004

Uchwała

Rysunek


MPZP Słupice 2013

Uchwała

Rysunek


MPZP Słupice 2015

Uchwała

Rysunek


MPZP Sokolniki 2016

Uchwała

Rysunek


MPZP Stoszów 2015

Uchwała

Rysunek

 


MPZP Trzebnik 2005

Uchwała

Rysunek


MPZP Trzebnik 2016

Uchwała

Rysunek