Informacje

Wykaz organizacji pozarządowych - Gmina Łagiewniki

L p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Siedziba

Fundacje

1.

Fundacja Zabytków GENIUS LOCI w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki

2.

Fundacja „Misericordia Cantabo”

58-210 Łagiewniki
Radzików 54A

3.

Fundacja „Zamek- Ogrody Słupice”

58-212 Łagiewniki

Słupice 4

Stowarzyszenia Różne

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sienicach

58-210 Łagiewniki

Sienice 47

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznej

58-214 Oleszna

ul. Ślężna 16

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie

58-212 Jaźwina

Jaźwina 75

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki

ul. Lipowa 4

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Wielkiej

58-210 Łagiewniki,

Ligota Wielka 56B

6.

Akademia Piłkarska „Orlik” Łagiewniki

58-210 Łagiewniki

ul. Sportowa 34

7.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ligota Wielka „Ligota Wielka Nad Krasawą”

58-210 Łagiewniki

Ligota Wielka 56A

8.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ratajno”

58-210 Łagiewniki

Ratajno 10

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jaźwina bez Granic”

58-212 Jaźwina

Jaźwina 75a

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona

58-214 Oleszna

ul. Wesoła 2

11.

Stowarzyszenie Wędkarskie „Cukrownik”

58-210 Łagiewniki

ul. Cukrownicza 23/4

12.

Stowarzyszenie Towarzystwo ŚWIĘTOJAŃSKIE SIENIAWKA

58-210 Łagiewniki

Sieniawka 10

13.

Stowarzyszenie „Sklejka”

58-210 Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 38A

14.

Stowarzyszenie „Miłośnicy Ziemi Łagiewnickiej”

58-210 Łagiewniki

ul. Górna 5

15.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łagiewnickiej

58-210 Łagiewniki

ul. Kłodzka 4

16.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Babie Lato”

58-210 Łagiewniki

ul. Lipowa 4

Stowarzyszenia zwykle

1.

Aktywna Gmina Łagiewniki

58-210 Łagiewniki

ul. Wrocławska 1

Stowarzyszenia kultury fizycznej

1.

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Sieniawka

58-210 Łagiewniki

Sieniawka 61

2.

Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Łagiewniki

58-210 Łagiewniki

ul. Sportowa 34A

Uczniowskie kluby sportowe

1.

Uczniowski Klub Sportowy „PIAST”

w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki,

ul. Jedności Narodowej 38A

2.

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Łagiewniki

58-210 Łagiewniki,

ul. Jedności Narodowej 38

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NEFRYT” przy Szkole Podstawowej w Olesznej

58-214 Oleszna,

ul. Ślężna 1

4.

Uczniowski Klub Sportowy „PIAST” Jaźwina

58-212 Jaźwina

Jaźwina 126

Jednostki terenowe

1.

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki

ul. Lipowa 5

2.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne nr 29 Łagiewniki

58-210 Łagiewniki

ul. Sportowa 4

3.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Dzierżoniów

58-212 Łagiewniki

Janczowice 4

 

Kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

1.

Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Oleszna

58-213 Oleszna

ul. Wąska 7

2.

Klub Sportowy „Delta” Słupice

58-210 Łagiewniki

Słupice 89

3.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki,

ul. Jedności Narodowej 38A

4.

Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Sokolniki

58-210 Łagiewniki

Sokolniki 7

5.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Dzierżoniów

58-212 Bielawa

Janczowice 4

6.

Klub Sportowy Badminton „Ciaparaszka Łagiewniki

58-210 Łagiewniki

ul. Wierzbowa 9

 Razem:

35