Program współpracy

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2021 rok.

 

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Termin konsultacji 14.10.2021 – 22.10.2021

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Programy