Informacja z przebiegu zadania pn. „Termomodernizacji budynku remizy w miejscowości Jaźwina- etap I” oraz Termomodernizacji budynku remizy w miejscowości Sienice- etap I”

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych w ramach zadania „Termomodernizacji budynku remizy w miejscowości Jaźwina- etap I” oraz „Termomodernizacji budynku remizy w miejscowości Sienice- etap I” Gmina Łagiewniki wnioskiem z dnia 10.05.2023 r. zwróciła się o dofinansowanie zadania. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do dofinansowania zostało wszczęte postępowanie przetargowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że została złożona przez firmę BAISY Sp. z o.o., Rynek 60, 50-116 Wrocław (OSP Jaźwina) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MODEN” s.c. Krzysztof Brzeźny & Radosław Zawada, ul. Podwalna 21B, 58-200 Dzierżoniów (OSP Sienice). Pomiędzy stronami w dniu została zawarta umowa 02 listopada 2024 r. nr ZP.271.13.237/2023 oraz ZP.271.13.246/2023. Przedmiotowe zadania zostały zrealizowane w terminie do dnia 06.12.2023 r.

W OSP Jaźwina w wyniku realizacji zadania została wymieniona stolarka drzwiowa, okienna oraz docieplenie dachu nad całym obiektem. W OSP Sienice w wyniku realizacji zadania zostały wymienione 2 szt. wrót wjazdowych do remizy.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 84 501,00 zł (OSP Jaźwina) i 33 225,97 zł (OSP Sienice). Przedmiotowe zadania realizowano z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 40 000,00 zł (OSP Jaźwina) oraz 18 895,78 zł (OSP Sienice).

 

                                                                              Wójt Gminy Łagiewniki

0
0