Kupno węgla w Gminie Łagiewniki w ramach zakupu preferencyjnego w 2023 r.

Kupno węgla w Gminie Łagiewniki w ramach zakupu preferencyjnego w 2023 r.

Aby dokonać zakupu węgla w cenie preferencyjnej, mieszkańcy naszej gminy powinni:

 1. złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łagiewnikach lub Urzędu Gminy Łagiewniki
  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo zaświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
  o wypłatę dodatku węglowego,
 2. zaświadczenie będzie wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul. Sportowa 9,
 3. po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia należy udać się do firmy PROSPORT Jan Brzeźny ul. Lipowa 1, 58-210 Łagiewniki celem złożenia zamówienia.

Osoby które złożyły zamówienie w „PROSPORT” i zapisały się do kolejki
w 2022 r. zobligowane są do ponownego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów:

 • do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg (pierwszy okres)*,
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg (drugi okres).

*w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w pierwszym okresie powiększa limit paliwa w drugim okresie. 

 

0
0