Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2020 r.

Ważna informacja

Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/98/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 listopada 2019 r. od 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 27 zł miesięcznie od mieszkańca.

Mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów na swoich nieruchomościach. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów nie muszą zmieniać deklaracji.

Stosowne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z rachunkami za 2020 r. otrzymają wszyscy mieszkańcy gminy do końca lutego. Przypominamy, że opłata „za śmieci” jest kwartalna a termin pierwszej płatności przypada na 10 marca 2020 roku. Zgodnie z nową ustawą w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. 54 zł miesięcznie od mieszkańca. Przypominamy, że worki do segregacji należy pobrać z Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Słowiańskiej 13 w Łagiewnikach.


e1

e2

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.