Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Wójt Gminy Łagiewniki zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 24 stycznia 2024 r.:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łagiewniki

https://bip.lagiewniki.pl/   

  • na stronie internetowej Gminy Łagiewniki, w zakładce Aktualności https://www.lagiewniki.pl/
  • w siedzibie Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

Godziny pracy Urzędu Gminy Łagiewniki

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30

środa od 7.30 do 16.00

piątek od 7.30 do 15.00

 

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2024 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki (na załączonym druku), lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Łagiewniki (na załączonym druku),
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały https://forms.gle/ZZ5Lweaut6k4ipKd8

Pozostałe formy konsultacji społecznych odbędą się w dniu 27 lutego 2024 r.:

  • spotkanie konsultacyjne z dziećmi i młodzieżą o godzinie 8:00 w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach,
  • warsztat diagnostyczny dla pracowników Urzędu Gminy o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki,
  • warsztat diagnostyczny dla Radnych Gminy o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki,
  • spotkanie konsultacyjne z Sołtysami, mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Łagiewniki.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

 

Mapa do diagnozy (załącznik) dostępna pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1BA_DVAdYmI6zqgYBjhLjvu-Or34kkEmh&usp=drive_fs  

 


DIAGNOZA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI GMINY ŁAGIEWNIKI

FORMULARZ KONSULTACJI

OGŁOSZENIE

PROJEKT UCHWAŁY

ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łagiewniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

1
0