OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki
 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 12 listopada 2019 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 115/2019 z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 

Wójt Gminy Łagiewniki zaprasza w dniach 12-20 listopada 2019r. zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 

Konsultacje prowadzone są w formie:

1) zamieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Łagiewniki wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały w  wyznaczonym terminie.

2) wypełnienia arkusza konsultacyjnego w  formie elektronicznej lub papierowej udostępnionej na stronie internetowej lub w urzędzie
w wyznaczonym terminie.

 

Wszelkie uwagi oraz wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 12 do 20 listopada 2019r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łagiewniki (w godzinach pracy Urzędu Gminy Łagiewniki),
ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

                                                                                                                       Wójt Gminy Łagiewniki

                                                                                                                            /-/Jarosław Tyniec

 

OGŁOSZENIE - PDF

ZARZĄDZENIE NR 115/2019 WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI - PDF

PROJEKT UCHWAŁY - PDF

FORMULARZ KONSULTACJI

SPRAWOZDANIE

Dodaj komentarz

Ograniczony HTML

  • Można wyrównać obrazy (data-align="center"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.
  • Można podpisywać obrazy (data-caption="Text"), ale także filmy, cytaty i tak dalej.