Planuję Długie Życie to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030

Planuję Długie Życie to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, zadanie Obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

Głównym celem Programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce. Zakładamy, że cele Programu w tym obszarze będą osiągane, dzięki realizacji szeregu działań nakierowanych w szczególności na rozwój profilaktyki wczesnej nowotworów złośliwych, polegających na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz na profilaktyce pierwotnej (I fazy), polegającej na zapobieganiu chorobom przez kontrolowanie czynników ryzyka, ze szczególnym nastawieniem na raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://planujedlugiezycie.pl/

Znajdziecie tam Państwo praktyczne porady i informacje, jak skorzystać z bezpłatnych badań, porad medycznych i nowoczesnego sprzętu medycznego.

0
0