W terminie do dnia 03 lipca 2024r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód

 

                                   

Urząd Gminy Łagiewniki informuje, że powiadomił Wojewodę Dolnośląskiego
 o wystąpieniu na terenie Gminy Łagiewniki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego spowodowanego opadami gradu.

            W terminie do dnia 03 lipca 2024r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych opadem gradu.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r.do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód)
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt -jeżeli posiada zwierzęta

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:
a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);

b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku
z wystąpieniem gradu (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników urzędu z wnioskodawcą.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu https://www.lagiewniki.pl/

Wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Łagiewniki.

Więcej informacji pod nr tel.: 74 66 33 435 pokój 23.

 

 

Wójt Gminy Łagiewniki

(-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

1
0