Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (ON) wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych.

Dotyczy składania wniosków w roku 2024 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (ON) wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych.

 

  Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje producentów rolnych, że w celu usprawnienia pracy urzędu, wnioski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024r. będą przyjmowane od dnia 01.02.2024 r. do dnia 28.02.2024r. w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 22/23 . Wszelkie informacje pod nr telefonu 74/66 33 435.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi :

  • 160,60 zł do 1 ha użytków rolnych
  • 58,40 zł  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, konia
  • 5,84 zł  średnia roczna liczba świń

Aby otrzymać zwrot paliwa do bydła, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, oprócz faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie bydła, kóz, owiec, koni, które posiadali w roku poprzednim.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

  • od 1 lutego do 28 lutego 2024 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia2024r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Procedurę oraz wnioski można pobrać ze strony internetowej bip.lagiewniki.pl w zakładce Druki do pobrania pod linkiem:

 

https://bip.lagiewniki.pl/a,38965,wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-on-wykorzystywanego-do-produkc.html

0
0