231. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 2022 r. w kościele pw. św. Józefa ks. Grzegorz Staniewski odprawił mszę św. "W intencji Ojczyzny" upamiętniając tym samym 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po mszy św. uczestnicy przeszli pod pomnik „Poległym za Ojczyznę”. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Łagiewniki i szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze. Składanie wiązanek kwiatów rozpoczął Jacek Mikus zastępca Wójta Gminy Łagiewniki wraz z Dobromiłą Szachniewicz przewodniczącą Rady Gminy, z zastępcami przewodniczącej Tomaszem Roszakiem, Markiem Milewskim oraz radnym Piotrem Adamem Tadeusiakiem. Znicze i kwiaty złożyli również przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach p. Wenancjusz Kowalski z uczniami oraz Szkoły Podstawowej w Olesznej dyrektorka p. Barbara Dorużyńska z uczniami. Wiązanki kwiatów delegacje złożyły również pod pomnikiem Witolda Pileckiego.
Wspominanie Konstytucji było zakazane w czasie zaborów, zniesione w 1951 roku w epoce stalinizmu a marginalizowane w okresie PRL-u. To wydarzenie dało nadzieję całym pokoleniom Polaków.
Nie możemy zapominać też o Polakach za granicą. W niedzielę 2 maja świętowaliśmy Dzień Flagi RP i Polonii. Niech barwy narodowe w naszych oknach staną się wyrazem godności, solidarności i dumy, że jesteśmy Polakami.
 
Tadeusz Szot

 

 

1
0