Cyfrowa Gmina - kolejne dofinansowanie dla Gminy Łagiewniki.

W dniu 18 października 2021 r. Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec wraz ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem, uczestniczyli w odebraniu symbolicznych czeków w ramach programu ,,Cyfrowa Gmina”.

Czek na kwotę 223 110 zł to kolejne pieniądze, które udało się pozyskać przez naszą gminę.

Tym razem celem dofinansowania Gminy Łagiewniki jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Za otrzymane w ramach ,,Cyfrowej Gminy” pieniądze samorządy będą mogły sfinansować m.in. dalszą cyfryzację swoich urzędów, kupić sprzęt komputerowy dla jednostek podległych, przygotować urzędników do pracy z technologiami, wykupić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urząd w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo.

Pandemia COVID- 19 pokazała, że sprawne wykorzystanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców…. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczająca kompetencje cyfrowe urzędników.

Dzięki programowi ,,Cyfrowa Gmina” chcemy odpowiedzieć na ten problem… powiedział minister sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Uroczystość wręczenia czeków odbyła się w Ziębicach, a o potrzebie dofinansowania naszego regionu mówił również obecny na uroczystości minister Michał Dworczyk. Do Ziębic przybyli również sekretarz stanu ministerstwa cyfryzacji Adam Andruszkiewicz oraz reprezentujący w senacie nasz region, senator Aleksander Szwed.

 

Cyfrowa Gmina - zdjęcie włodarzy

Cyfrowa Gmina - Wójt Gminy Łagiewniki i Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki z tabliczką informacyjną

0
0