Gmina Łagiewniki otrzymała dofinansowanie na budowę wewnętrznej drogi gminnej ul. Zielona

Gmina Łagiewniki otrzymała dofinansowanie na budowę wewnętrznej drogi gminnej ul. Zielona działki nr 477, 955/1, 955/2 obręb Łagiewniki w wysokości 108 360,00. Wartość całego zadania szacowana jest na poziomie 350 000,00 zł, zadanie zostanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie drogi gminnej na długości 430 mb, szerokości jezdni 4,0 m z obustronnym poboczem po 0,5 m oraz oznakowanie pionowe.