Kolejny udany poniedziałek dla Gminy Łagiewniki

Wójt Gminy Łagiewniki z promesami
W dniu 25 października 2021 r. na ręce Wójta Gminy Łagiewniki Pana Jarosława Tyńca przekazane zostały pieniądze z programu ,,Nowy Ład".
Nasza Gmina otrzymała 8 700 000 zł na rozbudowę i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach oraz 2 700 000 zł na budowę infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu w Łagiewnikach.
Uroczystość wręczenia czeków odbyła się w Piławie Górnej. Wójt Gminy Jarosław Tyniec wraz ze swoim zastępcą Jackiem Mikusem odebrali czek na łączną sumę 11 400 000 zł z rąk ministra Michała Dworczyka. Na uroczystości w Piławskim Ośrodku Kultury byli również: Minister Ireneusz Zyska, Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź, Senator RP Aleksander Szwed, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz przedstawiciele samorządów z powiatów dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. Należy dodać, że kwota dotacji jest najwyższą w historii naszej gminy, jaką udało się pozyskać z programów wspierających rozwój i wyrównanie szans gmin naszego regionu.
 
Wójt Gminy Łagiewniki z promesami
 
Wójt Gminy Łagiewniki z promesami
1
0