Konsultacje „Gmina Łagiewniki 2030” w GOKBiS w Łagiewnikach.

16 czerwca 2021 r, w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach odbyły się warsztaty konsultacyjno-projektowe w ramach konsultacji społecznych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Gmina Łagiewniki 2030”.

Podczas warsztatów rozmawiano m.in. o obszarach przemysłowych w gminie Łagiewniki, farmach fotowoltaicznych, planowanym rozwoju terenów wokół stacji PKP w Trzebniku
i Łagiewnikach.

Głównym tematem warsztatów były rozmowy o modelowym rozwiązaniu retencji wodnej na przykładzie stawu w Radzikowie oraz o ścieżce rowerowej łączące miejscowości i atrakcje turystyczne w gminie Łagiewniki.

24 czerwca nad Stawem Trzcinowym w Sieniawce o godzinie 17:00 rozpocznie się NOC ŚWIĘTOJAŃSKA oraz spotkanie podsumowujące projekt „Gmina Łagiewniki 2030”, który jest realizowany w ramach grantu „Nasza Przestrzeń. Konsultacje dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”. Na to spotkanie już dzisiaj Państwa zapraszamy.

0
0