NABÓR DO LISTY REZERWOWEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – DOTACJA

Herb gminy

NABÓR DO LISTY REZERWOWEJ

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – DOTACJA

Zachęcamy mieszkańców Gminy Łagiewniki - miejscowości: Ligota Wielka, Sieniawka, Stoszów, Sienice, Jaźwina, Radzików, Trzebnik, Ratajno, Słupice, Młynica, Przystronie, Uliczno, Janczowice, Kuchary, Mniowice, Domaszów, którzy są zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków z 60 % udziałem dotacji do składania stosownych oświadczeń do dnia 31.05.2021 r.
w Biurze Obsługi Klienta w UG Łagiewniki
.

Realizacja 2022 ROK

  1. Złożenie niniejszego oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
    W przypadku braku rezygnacji osób z listy podstawowej dla zadania pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki”.

  2. zadanie dla osób z listy rezerwowej nie będzie realizowane.

  3. Lista rezerwowa będzie tworzona na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Osoby do kontaktu:
Waldemar Kuli 74 66 33 409,
waldemar.kuli@lagiewniki.pl, Alicja Jałowiec-Polewczyk 74 66 33 408, alicja.polewczyk@lagiewniki.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku