Następna inwestycja z dużym dofinansowaniem w Gminie Łagiewniki

Następna inwestycja z dużym dofinansowaniem w Gminie Łagiewniki
Gmina Łagiewniki otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kolejne 400 000 zł na zadanie dotyczące wykonania sieci oświetlenia drogowego ul. Sportowej w m. Oleszna i oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3013D w m. Ratajno, w tym oświetlenie trzech przejść dla pieszych.
 
Realizację inwestycji zaplanowano jeszcze w tym roku.