Odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego w Łagiewnikach

„Starałem się tak żyć,
abym w godzinie śmierci
mógł się raczej cieszyć niż lękać”
Te słowa rotmistrza Witolda Pileckiego najlepiej obrazują nam jego życie.
W dniu 1 października 2021 r. Łagiewniki, mogły oddać hołd jednemu z największych polskich bohaterów, żołnierzowi niezłomnemu, człowiekowi, dla którego Bóg, Honor i Ojczyzna, to nie puste hasło tylko cel i droga życia.
Rotmistrz Witold Pilecki nigdy nie pogodził się z losem Polski a za swój patriotyzm zapłacił najwyższą cenę - został zamordowany przez służby komunistycznego państwa.
Odsłonięto pomnik bohatera, którego życie może posłużyć za scenariusz kilku filmów. Dzięki takim wydarzeniom, jak mające miejsce w Łagiewnikach, pamięć o nim już nigdy nie zaginie. Cała uroczystość, zarówno w kościele jak i pod pomnikiem, przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nad którym czuwali Dowódca Kompanii Honorowej oraz Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Żaganiu.
Przed mszą świętą do kościoła wprowadzono poczty sztandarowe gminy Łagiewniki, organizacji społecznych i kombatanckich oraz poczet sztandarowy Akademii Wojsk Lądowych. Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Nowak sprawując ją wraz z ks. Stanisławem Kucharskim i ks. Piotrem Krzywanią. W homilii ks. Dariusz Nowak przedstawił życie rtm. Witolda Pileckiego, zaznaczając Jego wielką odwagę i bohaterstwo w walce o wolną Polskę. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Żagania.
Po mszy św. poczty sztandarowe i goście przeszli pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości. Przewodniczył jej Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu - Pan Wojciech TRĘBACZ. Poprosił on Wójta Gminy Łagiewniki - Pana Jarosława Tyńca o zabranie głosu i powitanie zaproszonych gości. Przywitani zostali:
• Jarosław Kresa – Wicewojewoda Dolnośląski
• Aleksander Szwed – Senator RP
• Prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski- Prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
• Paweł Mikołaj Rozdżestwieński- dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu
• Grzegorz Kosowski– Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego
• Marcin Pięt – asystent Pani Poseł Anny Zalewskiej, Posłanki do Parlamentu Europejskiego
• Marcin Drozdek Radny Sejmiku Dolnośląskiego
• Dobromiła Szachniewicz Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki i Radni
• Jacek Mikus- Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki
• Przedstawiciele samorządów terytorialnych, wójtowie i burmistrzowie
• Przedstawiciele kuratorium, placówek oświatowych, IPN, ZHP, Policji, PSP, OSP, środowisk kombatanckich, stowarzyszeń i zakładów pracy.
Po powitaniu gości przez wójta nastąpiła ceremonia wciągnięcia flagi polskiej na maszt.
Po tej ceremonii nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. W przemówieniu swoim dyrektor IPN podziękował wójtowi Gminy Łagiewniki, Panu Jarosławowi Tyńcowi, za pomysł i realizację budowy pomnika rtm. Witolda Pileckiego. Budowa pomnika mogła być zrealizowana dzięki wydatnej pomocy IPN we Wrocławiu i osobistego zaangażowania się w to przedsięwzięcie zastępcy Jacka Mikusa. Dostrzeżony został także trud w dążeniu do poznania prawdy o żołnierzach walczących w czasie wojny, poprzez przyznanie Wójtowi Jarosławowi Tyńcowi medalu Związku Żołnierzy Armii Krajowej przez prof. dr hab. Stanisława Ułaszewskiego - Prezesa Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Po przemówieniach nastąpiło oficjalne odsłonięcie pomnika. Do odsłonięcia pomnika prowadzący uroczystość poprosił Jarosława Tyńca, Jarosława Kresę, Pawła Mikołaja Rozdżestwieńskiego, Aleksandra Szweda oraz Grzegorza Kosowskiego. Następnie ks. Dariusz Nowak poświęcił pomnik.
Przy dźwiękach werbli został odczytany „Apel Pamięci”, upamiętniający żołnierzy i bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.
Po „Apelu Pamięci” Komendant Garnizonu podał komendę: „Dla uczczenia bohatera Rotmistrza Witolda Pileckiego - SALWA HONOROWA”. Nad Łagiewnikami rozległa się trzykrotna salwa. Następnie delegacje zaproszone na uroczystość złożyły wieńce, kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem.
Moje pokolenie niestety nie poznało w szkole historii Witolda Pileckiego.
Niektórzy z nas na pewno mieli więcej szczęścia, bo żyli wśród ludzi, którzy nie pozwolili umrzeć pamięci o bohaterach nieznanych z lekcji historii. Wielu miało to szczęście, że dzięki dziadkom mogło poznać różne oblicza walki o wolność Polski. Ludzie, którzy nie chcieli ulec kolejnemu okupantowi, byli bestialsko mordowani jak pospolici przestępcy, chowani bezimiennie, tak jak dzisiejszy bohater. Do dziś nie znamy miejsca pochówku Witolda Pileckiego.
Obrazem tego postępowania niech będą słowa Witolda Pileckiego, które skierował do żony podczas jednego z ostatnich widzeń: ,,Oświęcim to była igraszka”.
Jesteśmy bardzo dumni, że Łagiewniki wpisują się w mapę pamięci o rtm. Witoldzie Pileckim, a nasz pomnik będzie miejscem, które odwiedzą ludzie będący na szlaku swoich wędrówek. Będzie to miejsce wyjątkowe - miejsce, przy którym będą mogli złożyć hołd bohaterom wolnej Polski.
Łagiewniki mają satysfakcję, że mieszka u nas Pani Roma Gacek, która przez swojego ojca Tadeusza Krupickiego jest z tej samej gałęzi drzewa genealogicznego, co rtm. Witold Pilecki.
Na zakończenie przedstawiam Czytelnikom wiersz naszego młodego łagiewnickiego poety Marka Nierody pt.:
,,List ku zaświatom’’
Padł strzał,
Ciebie już nie ma.
Została tylko dziura w czaszce
Ból, Twe cierpienie
O Twych bohaterskich czynach wspomnienia,
oraz raporty,
które zostawiłeś dla świata
sprytem wydarte od hitlerowskiego kata.
Za Twe dla Polski zasługi,
zdrajcy Cię okrutnie torturowali.
W piwnicy ubeckiej uleciało Twe życie.
Niczym liść z drzewa,
które wycięli,
niszcząc krajobraz przy Twoim domu,
chcąc usunąć o Tobie pamięć.
Więc na przekór im – PAMIĘTAJMY.
Twe zasługi i życie oddane dla Polski.
Rotmistrzu Pilecki - cześć Twojej Pamięci.
 
 
 

 

1
0