Punkt Konsultacyjno - Informacyjny - aktualności

 

Informujemy, że dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w miesiącu wrześniu został przeniesiony z 2 września na dzień 16 września br.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łagiewnikach uprzejmie informuje, że w 2021 r. posiedzenia komisji będą się odbywały w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Terminy posiedzeń komisji:

 • 7 styczeń
 • 4 luty
 • 4 marzec
 • 1 kwiecień
 • 6 maj
 • 10 czerwiec
 • 1 lipiec
 • 5 sierpień
 • 2 wrzesień
 • 7 październik
 • 4 listopad
 • 2 grudzień

Prosimy osoby fizyczne i prawne ubiegające się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, aby swoje wnioski składały nie później niż siedem dni przed planowanym posiedzeniem.